ביה"ס ממלכתי צופית

 טלפון: 7446841/7481272

פקס: 7414776

mtzofit.go.cet.ac.il

ביה"ס תיכון עמי אסף
 

טלפון: 7451333

פקס: 7451337

מזכירות - שלוחה 0

גזברות - שלוחה 5

אחות - שלוחה 7

amiasaf.ort.org.il

 
כל הזכויות שמורות לשדה ורבורג 2008           קבע כדף הבית